Persondatapolitik

Tilmelding til Interesseliste på Frederiksholms Kanal 6

Ved tilmelding til interesseliste på Frederiksholms Kanal 6 accepterer du, at Frederiksholms Kanal må kontakte dig med aktuelle nyheder, events og status på projektet mm.

Indsamling af data

Ved tilmelding til interesseliste giver du samtykke til, at home Lone Bøegh Henriksen A/S registrerer de oplysninger, som du angiver ved tilmeldingen samt til videregivelse jf. punktet “oplysningerne”. Vi registrerer således din e-mailadresse, navn, og dit telefonnummer.

Formålet med indsamlingen

Oplysningerne anvendes til at udsende e-mails og evt. tage telefonisk kontakt til dig med invitationer fra home Lone Bøegh Henriksen A/S og koncernforbundne selskaber.

Oplysningerne

Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang.

Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Opfyldelse af forpligtelser over for dig kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand fx hvis du bestiller en ydelse via det udsendte nyhedsbrev. Firmaer eller samarbejdspartnere, der får adgang til dine oplysninger, har ikke lov til at bruge dem til andet end at assistere home Lone Bøegh Henriksen A/S i at efterkomme dine forespørgsler.

Oplysningerne slettes, hvis du framelder dig.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger af lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Du har også ret til at gøre indsigelse imod vores registrering. Du kan få oplyst, hvad vi har registreret om dig ved at kontakte home Lone Bøegh Henriksen A/S. Du har endvidere ret til berigtigelse, sletning og blokering. Du kan endvidere tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig.
Læs mere på www.datatilsynet.dk

home Lone Bøegh Henriksen A/S og Frederiksholms Kanal 6 er endvidere underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Adresse og kontakt på dataansvarlig

Lone Bøegh Henriksen A/S
Projektsalg og udlejning
Teglholmsgade 66A, 2450 København SV
Telefon: 33 33 03 05
E-mail: projekt.teglholm@home.dk

&

Lone Bøegh Henriksen A/S
home City
Højbro Plads 13, 1200 København K
Telefon: 33 91 22 91
E-mail: city@home.dk